Welkom bij voorbeelden

voorbeeld headers attribuut

Rapport kosten studieopdracht
Uitgaven subtotalen
Restaurant Hotels Vervoer
Totalen 222,98 535,10 398,00 1156,08
Amsterdam
12-4-2012 53,88 120,25 64,00
13-4-2012 34,93 120,25 124,00
subtotalen 88,81 240,50 188,00 517,31
München
14-4-2012 74,64 147,30 72,00
15-4-2012 59,53 147,30 138,00
subtotalen 134,17 294,60 210,00 638,77
<table summary="Deze tabel bevat de kosten die zijn gedaan tijdens de vierdaagse studieopdracht in Amsterdam en München">
<caption>
Rapport kosten</caption>
<colgroup
style="background-color:aqua;">
<col>
</colgroup>
<colgroup
span="3" style="background-color:tomato;"></colgroup>
<colgroup
style="background-color:darkkhaki">
<col>
</colgroup>
<thead>
<tr>
<td
rowspan="2"></td>
<th
colspan="3">Uitgaves</th>
<td
rowspan="2">subtotalen</td>
</tr>
<tr>
<th
id="a2" axis="uitgaven">Eten</th>
<th
id="a3" axis="uitgaven">Hotels</th>
<th
id="a4" axis="uitgaven">Transport</th>
</tr>
</thead>
<tfoot>
<tr>
<th>
Totalen</th>
<td>
222,98</td>
<td>
535,10</td>
<td>
398,00</td>
<td>
1156,08</td>
</tr>
</tfoot>
<tbody>
<tr>
<th
id="a6" axis="locatie">München</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td
id="a7" axis="datum">12-4-2012</td>
<td
headers="a6 a7 a2">53,88</td>
<td
headers="a6 a7 a3">120,25</td>
<td
headers="a6 a7 a4">64,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td
id="a8" axis="datum">13-4-2012</td>
<td
headers="a6 a8 a2">34,93</td>
<td
headers="a6 a8 a3">120,25</td>
<td
headers="a6 a8 a4">124,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr
style="background-color:darkkhaki">
<td>
subtotalen</td>
<td>
65.02</td>
<td>
224.00</td>
<td>
90.00</td>
<td>
379.02</td>
</tr>
<tr>
<th
id="a10" axis="locatie">Seattle</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td
id="a11" axis="datum">14-4-2012</td>
<td
headers="a10 a11 a2">74,64</td>
<td
headers="a10 a11 a3">147,30</td>
<td
headers="a10 a11 a4">72,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td
id="a12" axis="datum">15-4-2012</td>
<td
headers="a10 a12 a2">59,53</td>
<td
headers="a10 a12 a3">147,30</td>
<td
headers="a10 a12 a4">138,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr
style="background-color:darkkhaki">
<td>
subtotalen</td>
<td>
134,17</td>
<td>
294,60</td>
<td>
210,00</td>
<td>
638,77</td>
</tr>
</tbody>
</table>
terug
Valid XHTML 1.0 Transitional