Welkom bij voorbeelden

voorbeeld tr valign attribuut

<html>
<head>
<style
type="text/css"></style>
</head>
<body
bgcolor="linen">
<table
align="center" bgcolor="silver">
<tr>
<td>
<table
border="1" align="center">
<tr>
<th
style="height:30px">Vissen</th>
<th>
Latijnse naam</th>
<th>
Zeewater</th>
<th>
Zoetwater</th>
<th>
Aantal</th>
</tr>
<tr
valign="bottom">
<td
style="height:40px">Baars</td>
<td>
Perca fluviatilis</td>
<td>
&nbsp;</td>
<td>
X</td>
<td>
5</td>
</tr>
<tr
valign="top">
<td
style="height:40px">Zeebaars</td>
<td>
Dicentrarchus labrax</td>
<td>
X</td>
<td>
&nbsp;</td>
<td>
2</td>
</tr>
<tr
valign="middle">
<td
style="height:40px">Brasem</td>
<td>
Abramis brama</td>
<td>
&nbsp;</td>
<td>
X</td>
<td>
4</td>
</tr>
<tr
valign="baseline">
<td
style="height:40px">Zalm</td>
<td>
Salmonidae</td>
<td>
X</td>
<td>
X</td>
<td>
6</td>
</tr>
<tr>
<td>
Totalen</td>
<td>
4</td>
<td>
2</td>
<td>
3</td>
<td>
17</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Vissen Latijnse naam Zeewater Zoetwater Aantal
Baars Perca fluviatilis X 5
Zeebaars Dicentrarchus labrax X 2
Brasem Abramis brama X 4
Zalm Salmonidae X X 6
Totalen 4 2 3 17