Welkom bij voorbeelden

voorbeeld align attribuut

<html>
<body>
<table
align="center" bgcolor="#c8b2f9" border="2">
<tr>
<th>
kop 1</th>
<th>
kop 2</th>
</tr>
<tr>
<td>
cel 1</td>
<td>
cel 2</td>
</tr>
<tr>
<td>
cel 3</td>
<td>
cel 4</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

align center
cel 1 cel 2
cel 3 cel 4

align left
cel 1 cel 2
cel 3 cel 4

align right
cel 1 cel 2
cel 3 cel 4

 Wanneer het align attribuut niet is toegevoegd wordt de tabel standaard links uitgelijnd.

terug
Valid XHTML 1.0 Transitional