Koptekst in kleur #ff00ff.

Dit is een paragraaf in lettertype Arial, lettergrootte 20pixels.

Nota in rode kleur, lettergrootte 12px.

terug