HTML Afbeeldingen

HTML <area> target attribuut

  • Het target attribuut specificeert waar de pagina gedefinieerd in het href attribuut wordt geopend.

Attribuut voorbeeld

<html>
<body>
<img src="voorbeeld.gif" usemap="#voorbeeldmap" />
<map name="voorbeeldmap">

<area href="url" target="_blank" />
<area
href="url" target="_top" />
<area
href="url" target="_self" />
</map>
</body>
</html>

Verschil HTML - XHTML

Het area element moet correct worden afgesloten in XHTML.

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
_blank Opent in een nieuw venster of tab.
_self Opent in hetzelfde frame als waarin werd geklikt.
_parent Het huidige frameset wordt vervangen door het parent(ouder - hogergeplaatst) frameset.
_top Opent in het hele venster.
framenaam Opent in het genoemde frame.

naar boven 

Opbouw

<area target="waarde"> In HTML
<area target="waarde" /> In XHTML

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <area> target attribuut wordt ondersteunt in de bekende browsers.
naar boven terug naar afbeeldingen naar boven
terug naar afbeeldingen naar boven