HTML Afbeeldingen

HTML <area> shape attribuut

  • Met het shape attribuut definieerd men de vorm van een aanklikbare zone in een client-side imagemap.
  • Het shape attribuut wordt samen met het coords attribuut gebruikt, om de vorm, de afmeting en de plaats van het gebied aan te duiden.

Attribuut voorbeeld

<html>
<body>
<img src="voorbeeld.gif" usemap="#voorbeeldmap" />
<map name="voorbeeldmap">

<area shape="circle" coords="a,b,r" />
<area
shape="rect" coords="A,B,C,D" />
<area
shape="poly" coords="a,b,c,d,e,• • • ," />
</map>
</body>
</html>

Verschil HTML - XHTML

Het area element moet correct worden afgesloten in XHTML.

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
rect Specificeert een rechthoekige zone
circle Specificeert een cikelvormige zone
poly Specificeert een veelhoekige zone (polygoon)
default Specificeert het volledige gebied

naar boven 

nota

Wanneer de waarde "default" wordt gebruikt dan geldt de via het href gedefinieerde url voor de hele afbeelding met uitzondering van de apart gedefinieerde gebieden !

tip

De waarde "default" wordt door geen enkele browser ondersteund !

Opbouw

<area shape="waarde"> In HTML
<area shape="waarde" /> In XHTML

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <area> shape attribuut wordt ondersteunt in de bekende browsers.
  • De waarde "default" wordt door geen enkele browser ondersteund !
naar boven naar boven naar coords attribuut
naar boven naar het coords attribuut