HTML Afbeeldingen

HTML <area> nohref attribuut

  • Met het nohref attribuut definieerd men dat klikken in een aangegeven gebied in een client-side imagemap niet tot actie moet leiden.
    Je kunt het gebruiken als je een deel van een gebied waarvoor je met het area element een url gedefinieerd hebt, wilt uitsluiten.

Attribuut voorbeeld

<html>
<body>
<img src="voorbeeld.gif" usemap="#voorbeeldmap" />
<map name="voorbeeldmap">

<area nohref="nohref" href="url" shape="circle" coords="100,60,7" alt="tekst" title="tekst" />
</map>
</body>
</html>
nota

Het nohref attribuut moet vóór het href attribuut worden opgenomen !

tip

Aangezien het nohref attribuut niet wordt ondersteund is het beter helemaal geen href attribuut te plaatsen voor de bedoelde zone !

Verschil HTML - XHTML

Het area element moet correct worden afgesloten in XHTML.

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
nohref Specificeert dat de zone(area) geen link heeft

naar boven 

Opbouw

<area nohref="nohref"> In HTML
<area nohref="nohref" /> In XHTML

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <area> nohref attribuut wordt NIET ondersteunt in de bekende browsers.
naar boven naar boven naar shape attribuut
naar boven naar het shape attribuut