HTML Afbeeldingen

HTML <area> href attribuut

 • Het href attribuut specificeert de bestemming van de hyperlink in een aanklikbaar gebied dat in de client-side image-map is gedefinieerd.

Attribuut voorbeeld

<html>
<body>
<img src="voorbeeld.gif" usemap="#voorbeeldmap" />
<map name="voorbeeldmap">

<area href="url" shape="circle" coords="100,60,7" alt="tekst" title="tekst" />
</map>
</body>
</html>

Verschil HTML - XHTML

Het area element moet correct worden afgesloten in XHTML.

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
url De url van een afbeelding.
Mogelijke waarden :
 • Een absolute url - verwijst naar een andere website
  zoals href="http://www.voorbeeld.nl/foto.jpg"
 • Een relatieve url - verwijst naar een bestand in een website
  zoals href="foto.jpg"
 • Een anker url - verwijst naar een plaats op de huidige pagina
  zoals href="#top"

naar boven 

Opbouw

<area href="url"> In HTML
<area href="url" /> In XHTML

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

 • Het <area> href attribuut wordt ondersteunt in de bekende browsers.
naar boven naar boven naar nohref attribuut
naar boven naar het nohref attribuut