HTML Afbeeldingen

HTML <area> alt attribuut

  • Met het alt attribuut specificeert men een alternatieve teks voor een zone(area), indien de afbeelding niet kan worden weergegeven (bij gebruik van een tekst-georiënteerde browser), of wanneer het automatisch laden van afbeeldingen in een grafische browser is uitgezet.
  • Het alt attribuut is een vereist attribuut, daarom moet het title attribuut altijd in combinatie met het alt attribuut opgenomen worden.

Attribuut voorbeeld

<html>
<body>
<img src="voorbeeld.gif" usemap="#voorbeeldmap" alt="meetkundige figuren" title="meetkundige figuren">
<map name="voorbeeldmap">

<area coords="a, b, r" shape="circle" alt="cirkel" title="cirkel">
<area
coords="A, B, C, D" shape="rect" alt="rechthoek" title="rechthoek">
<area
coords="a,b,c,d,e,f" shape="poly" alt="driehoek" title="driehoek">
</body>
</html>

Er is veel verschil tussen de weergave in de verschillende browsers !

meetkundige figuren rechthoek cirkel driehoek

Verschil HTML - XHTML

In HTML heeft het <area> element geen eindtag.

In XHTML moet de tag correct worden gesloten,
dus <area attributen /> !

naar boven 

tip

Internet Explorer geeft bij gecombineert gebruik van beide attributen niet de waarde van het title attribuut weer, maar de waarde van het alt attribuut.
Indien het belangrijke informatie betreft is het verstandig voor beide attributen dezelfde tekst te gebruiken !

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
tekst Specificeert een omschrijving van de bestemming van elk <area> element indien de browser geen afbeeldingen kan weergeven.

Opbouw

<area alt="tekst"> In HTML
<area alt="tekst" /> In XHTML

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <area> alt attribuut wordt ondersteunt in de bekende browsers.
  • Dit attribuut wordt verschillend weergegeven in de verschillende browsers !
naar boven naar boven naar href attribuut
naar boven naar het href attribuut