HTML Afbeeldingen

HTML <img> element

XHTML <img /> element

  • Het <img> element neemt een afbeelding op in een HTML document.
  • Een <img> element heeft twee verplichte attributen nl. src en alt.
  • Het <img> element reserveert enkel een plaats voor een afbeelding. Een afbeelding wordt gelinkt naar deze plaats.

Voorbeeld

<html>
<body>

<img src="html-t-logo.png" alt="logo">
</body>
</html>

resultaat:

logo

Verschil HTML - XHTML

In HTML heeft het <img> element geen eindtag.

In XHTML moet de tag correct worden gesloten dus
<img attributen /> !

Element Waarde Beschrijving DTD
alt tekst Het alt attribuut zorgt voor alternatieve informatie betreffende een afbeelding indien deze niet kan worden weergegeven in de browser van de gebruiker. STF
src url Specificeert de url van een afbeelding. STF

naar boven 

tip

Wees zuinig met het plaatsen van afbeeldingen op één pagina, het laden van een afbeelding heeft tijd nodig en kan het tonen van een pagina ernstig vertragen !

Tijdens het laden van een webpagina is het de browser die de afbeelding ophaalt van een webserver.
Kontroleer of de afbeelding op de juiste plaats staat in relatie met de webpagina, anders krijgen uw bezoekers een gebroken link icoon omdat de browser de afbeelding niet kan vinden !

DTD geeft aan in welk <!DOCTYPE> van HTML 4.01 / XHTML 1.0DTD het attribuut is toegestaan.
S=Strict, T=Transitional, F=Frameset

Optionele attributen

Attribuut Waarde Beschrijving DTD
align top
bottom
middle
left
right
Verouderd. Gebruik stijlen.
Specificeert de uitlijning van een afbeelding tov de omliggende elementen.
TF
border pixels Verouderd. Gebruik stijlen.
Specificeert de dikte van een kader rond een afbeelding.
TF
height pixels
%
Specificeert de hoogte van de afbeelding. STF
hspace pixels Verouderd. Gebruik stijlen.
Specificeert een ruimte aan de linker en rechterzijde van een afbeelding.
TF
ismap url Specificeert dat de afbeelding een "server-side image map" is,
een aanklikbare afbeelding waarvan de werking gecontroleerd wordt door (een cgi-script op) de server.
STF
longdesc pixels Specificeert een lange beschrijving van de afbeelding. STF
usemap #mapnaam Specificeert een afbeelding als een client-side image-map. STF
vspace pixels Verouderd. Gebruik stijlen.
Specificeert een ruimte boven en onder de afbeelding.
TF
width pixels
%
Specificeert de breedte van een afbeelding. STF

naar boven 

Standaard attributen

  • Het <img> element ondersteunt volgende standaard attributen:
Attribuut Waarde Beschrijving DTD
class klassenaam Specificeert een klassenaam voor een element STF
dir ltr
rtl
Specificeert de tekst richting van de inhoud van een element STF
id id Specificeert een uniek id voor een element STF
lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element STF
style stijl definitie Specificeert de inline stijl van een element STF
title tekst Specificeert extra informatie over een element STF
xml:lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element, in een XHTML document STF

naar boven 

Gebeurtenis attributen

  • Het <img> element ondersteunt volgende gebeurtenis attributen:
Attribuut Waarde Beschrijving DTD
onclick script Script moet worden uitgevoerd op een muisklik STF
ondblclick script Script moet worden uitgevoerd op een dubbelklik STF
onmousedown script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muis wordt ingedrukt STF
onmouseover script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt over een element STF
onmouseup script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer muisknop wordt losgelaten STF
onmouseout script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt uit van een element STF
onmousemove script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt STF
onkeydown script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer u een toets indrukt STF
onkeypress script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets wordt ingedrukt en losgelaten STF
onkeyup script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets wordt losgelaten STF

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML <img> element wordt ondersteunt door de bekende browsers.
naar boven naar boven naar map element
naar boven naar het map element