HTML Tabellen

HTML <col> element

XHTML <col /> element

  • Het <col> element wordt gebruikt om in één keer een aantal eigenschappen te definiëren voor de cellen in één of meerdere kolommen in een kolomsubgroep.
  • Het <col> element is niet bedoeld om structuur te geven aan een tabel !
  • De <col> tag is heel geschikt om stijlen weer te geven in een ganse kolom i.p.v. herhaaldelijk de stijlen te moeten herhalen voor elke cel en elke kolom.
  • De <col> tag kan enkel gebruikt worden in een <table> of een <colgroup> element.
  • Het <col> element heeft alleen attributen en geen inhoud.

Voorbeeld

  • Voor een (X)HTML voorbeeld met code druk code

Dit voorbeeld wordt enkel correct weergegeven in IE7, IE8 en Opera browsers.

Verschil HTML - XHTML

In HTML heeft het col element geen eindtag.

In XHTML moet het element correct worden gesloten dus <col />

Attribuut Waarde Beschrijving DTD
align left
center
right
justify
char
Hiermee wordt de uitlijning in cellen van een kolomsubgroep bepaald. STF
char karakter Met het char attribuut kan een enkel karakter opgegeven worden, dat gebruikt wordt om de inhoud van een kolomsubgroep uit te lijnen. STF
charoff aantal Het charoff attribuut bepaalt de positie (offset) van het eerste voorkomen op een regel van het, via het char attribuut gedefinieerde, uitlijnkarakter in een kolomsubgroep. STF
span aantal Het span specificeert hoeveel opeenvolgende kolommen tot de kolomsubgroep behoren. STF
valign top
middle
bottom
baseline
Bepaald de verticale uitlijning van de inhoud in een kolomsubgroep. STF
width pixels
%
relatieve lengte
Specificeert de breedte van een kolomsubgroep. STF

naar boven 

DTD geeft aan in welk <!DOCTYPE> van HTML 4.01 / XHTML 1.0DTD het attribuut is toegestaan.
S=Strict, T=Transitional, F=Frameset

tip

Voeg de stijl attributen toe aan de col tag !

Gebruik CSS voor background, width en border eigenschappen.

Dit zijn de enige CSS eigenschappen die werken bij de col tag !

Standaard attributen

  • Het <col> element ondersteunt volgende standaard attibuten:
Attribuut Waarde Beschrijving DTD
class klassenaam Specificeert een klassenaam voor een element STF
dir ltr
rtl
Specificeert de tekst richting van de inhoud van een element STF
id id Specificeert een uniek id voor een element STF
lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element STF
style stijl definitie Specificeert de inline stijl van een element STF
title tekst Specificeert extra informatie over een element STF
xml:lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element, in een XHTML document STF

naar boven 

Gebeurtenis attributen (event handlers)

  • De <col> tag ondersteunt volgende gebeurtenis attributen:
Attribuut Waarde Beschrijving DTD
onclick script Script moet worden uitgevoerd op een muisklik STF
ondblclick script Script moet worden uitgevoerd op een dubbelklik STF
onmousedown script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muis wordt ingedrukt STF
onmouseover script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt over een element STF
onmouseup script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer muisknop wordt losgelaten STF
onmouseout script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt uit van een element STF
onmousemove script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt STF
onkeydown script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer u een toets indrukt STF
onkeypress script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets wordt ingedrukt en losgelaten STF
onkeyup script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets wordt losgelaten STF

naar boven 

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML <col> element wordt gedeeltelijk ondersteunt in de bekende browsers.
  •  In Firefox werkt enkel het width attribuut samen met de <col> tag !
naar boven naar boven naar align attribuut
naar boven naar het align attribuut