HTML Tabellen

HTML <col> char attribuut

  • Het char attribuut wordt gebruikt om de inhoud van de cellen in het <col> element op een karakter uit te lijnen.
  • Het char attribuut kan enkel worden gebruikt met het <col> align attribuut op de waarde "char".

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
karakter Specificeert een karakter waarop moet worden uitgelijnd.
De standaardwaarde is afhankelijk van de pagina taal.

Opbouw

In HTML <col char="karakter">
In XHTML <col char="karakter" />
nota

De waarde is hoofdlettergevoelig !
Dat wil zeggen dat het verschil maakt of de waarde in hoofdletters of in kleine letters wordt geschreven.

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <col> char attribuut wordt NIET ondersteunt in de bekende browsers.
naar boven naar boven naar charoff attribuut
naar boven naar het charoff attribuut