HTML Tabellen

HTML <colgroup> valign attribuut

  •  Het <colgroup> valign attribuut specificeert de verticale uitlijning van de inhoud in een kolomgroep.

Attribuut voorbeeld

  • Voor een (X)HTML voorbeeld met code druk code

Dit voorbeeld wordt enkel correct weergegeven in IE7, IE8 en Opera browsers.

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
top De inhoud wordt bovenin de cel geplaatst
middle De inhoud wordt in het midden van de cel geplaatst
(standaard in het colgroup element)
bottom De inhoud wordt onderin de cel geplaatst
baseline de inhoud wordt zo geplaatst dat de eerste regel van elke cel in een rij dezelfde basislijn heeft.

naar boven 

Opbouw

<colgroup valign="waarde"></colgroup>

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  •  Het <colgroup> valign attribuut wordt enkel ondersteunt in Opera, IE7 en IE8.
  •  Geen enkele browser geeft een correcte weergave van de waarde "baseline" !
naar boven naar boven naar width attribuut
naar boven naar het width attribuut