HTML Tabellen

HTML <tr> element

  • Rijen worden gedefinieerd door de <tr> tag.
  • Een <tr> element bevat één of meer <th> of/en <td> elementen
Attribuut Waarde Beschrijving DTD
align left
center
right
justify
char
Hiermee wordt de horizontale uitlijning van de inhoud van de cellen in een rij bepaald STF
bgcolor #xxxxxx
rgb(x,x,x)
kleurnaam
Verouderd. Gebruik stijlen.
Bepaald de achtergrondkleur van een cel.
TF
char karakter Met het char attribuut kan een enkel karakter opgegeven worden, dat gebruikt wordt om de inhoud van de cellen in de rij op uit te lijnen. STF
charoff aantal Het charoff attribuut bepaalt de positie (offset) van het eerste voorkomen op een regel van het, via het char attribuut gedefinieerde, uitlijnkarakter in de cellen van de rij. Indien een regel het uitlijnkarakter niet bevat, wordt de inhoud horizontaal verschoven tot de uitlijnpositie. STF
valign top
middle
bottom
baseline
Met het valign attribuut kan de verticale uitlijning van de inhoud in de cellen van de rij bepaald worden. STF

naar boven 

DTD geeft aan in welk <!DOCTYPE> van HTML 4.01 / XHTML 1.0DTD het attribuut is toegestaan.
S=Strict, T=Transitional, F=Frameset

Standaard attributen

  • Het <tr> element ondersteunt volgende standaard attibuten:
Attribuut Waarde Beschrijving DTD
class klassenaam Specificeert een klassenaam voor een element STF
dir ltr
rtl
Specificeert de tekst richting van de inhoud van een element STF
id id Specificeert een uniek id voor een element STF
lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element STF
style stijl definitie Specificeert de inline stijl van een element STF
title tekst Specificeert extra informatie over een element STF
xml:lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element, in een XHTML document STF

naar boven 

Gebeurtenis attributen (event handlers)

  • De <tr> tag ondersteunt volgende gebeurtenis attributen:
Attribuut Waarde Beschrijving DTD
onclick script Script moet worden uitgevoerd op een muisklik STF
ondblclick script Script moet worden uitgevoerd op een dubbelklik STF
onmousedown script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muis wordt ingedrukt STF
onmouseover script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt over een element STF
onmouseup script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer muisknop wordt losgelaten STF
onmouseout script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt uit van een element STF
onmousemove script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt STF
onkeydown script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer u een toets indrukt STF
onkeypress script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets wordt ingedrukt en losgelaten STF
onkeyup script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets wordt losgelaten STF

naar boven 

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML <tr> element wordt ondersteunt in de bekende browsers.
naar boven naar boven naar align attribuut
naar boven naar het abbr attribuut