HTML Tabellen

HTML <tr> align attribuut

  • Het <tr> align attribuut specificeert de horizontale uitlijning van de inhoud in een tabelrij.

Attribuut voorbeeld

<table>
<tr>
<th>
Warm</th>
<th>
Koud</th>
<th>
Hapjes</th>
<th>
Warme snacks</th>
</tr>
<tr align="right" bgcolor="#9fdcfb">
<td>
Koffie</td>
<td>
Limonade</td>
<td>
Chocolade</td>
<td>
Chili chicken</td>
</tr>
<tr bgcolor="#d46262">
<td>
Cappuccino</td>
<td>
Limonade</td>
<td>
Chips</td>
<td>
Chinkali</td>
</tr>
<tr align="center" bgcolor="#a7ba5e">
<td>
Thee</td>
<td>
Fruitsap</td>
<td>
Luikse wafel</td>
<td>
Pannekoek</td>
</tr>
</table>

Warm Koud Hapjes Warme snacks
Koffie Limonade Chocolade Chili Chicken
Cappuccino Cola Chips Chinkali
Thee Fruitsap Luikse wafel Pannekoek

naar boven 

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
left De inhoud wordt links in de cel geplaatst (standaard in het td element).
right De inhoud wordt rechts in de cel geplaatst.
center De inhoud wordt gecentreerd in de cel (standaard in het th element).
justify De inhoud wordt links en rechts uitgevuld.
char De inhoud wordt uitgelijnd op een in het char attribuut gedefinieerd karakter.
nota

Geen enkele browser geeft een correcte weergave van de waarden "char" en "justify" !

Opbouw

<tr align="waarde"></tr>

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML <tr> align attribuut wordt ondersteunt in de bekende browsers.
  • Geen enkele browser geeft een correcte weergave van de waarden "char" en "justify" !
naar boven naar boven naar bgcolor attribuut
naar boven naar het bgcolor attribuut