HTML Tabellen

HTML <table> rules attribuut

  • Het rules attribuut specificeert welke lijnen tussen de cellen zichtbaar zijn.

Attribuut voorbeeld

rules=rows
kop 1 kop 2
cel 1 cel 2
cel 3 cel 4
rules=cols
kop 1 kop 2
cel 1 cel 2
cel 3 cel 4
  • Voor de code van het voorbeeld klik code
nota

In Chrome en Safari worden de overeenkomende randen van de tabel eveneens getoond !

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
none Er worden geen lijnen getoond (standaard).
groups Alleen de lijnen tussen de rijgroepen en kolomgroepen worden getoond.
rows Alleen de lijnen tussen de rijen worden getoond.
cols Alleen de lijnen tussen de kolommen worden getoond.
all Alle lijnen worden getoond.

naar boven 

Opbouw

<table rules="waarde"></table>
tip

Nog beter is het deze lijnen te specificeren met CSS !

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML <table> rules attribuut wordt ondersteunt in de bekende browsers.
naar boven naar boven naar summary attribuut
naar boven naar het table summary attribuut