HTML Lijsten

HTML <style> media attribuut

  • Het media attribuut specificeert voor welke media of apparaat de CSS stijl is geoptimaliseerd.
  • Het media attribuut maakt het mogelijk binnen één stijlblok of stijlblad stijlen op te nemen, die betrekking hebben op de weergave door verschillende soorten apparaten.
    Bijvoorbeeld stijlen die alleen weergegeven moeten worden op het computerscherm én stijlen die alleen weergegeven moeten worden bij het afdrukken van het document door de printer (vb. geen kleuren).
  • De standaardwaarde van het media attribuut is "screen".
    Dat betekent dat de browser bij het ontbreken van het media attribuut de stijlen alleen op het computerscherm moet weergeven.

Attribuut voorbeeld

  • Voorbeeld van media attribuut klik druk hier

Attribuut waarde

Enkele mogelijkheden

Waarde Beschrijving
screen Weergave zonder paginaindeling op een computerscherm
print Weergave in pagina-opmaak voor afdrukken of afdrukvoorbeeld
aural Weergave door een spraaksynthesizer
braille Weergave door een brailleleesapparaat
handheld Weergave door een apparaat met klein beeldscherm
projection Weergave door een projectieapparaat
tty Weergave door een apparaat met een vast karaktergrid zoals teletypes, terminals of draagbare toestellen met beperkte weergavemogelijkheden.
tv Weergave op een televisietoestel (lage resolutie, kleur, beperkt scrollen)
all Weergave door alle apparaten

naar boven 

Opbouw

<style media="waarde">• • • </style>
tip

Om meerdere media types in een <style> element te definieren worden deze gescheiden door een komma (,)!

vb: (<style type="text/css" media="screen,projection,tv">)
 

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML <style> media attribuut wordt ondersteunt door de bekende browsers.
naar boven terug naar alle elementen naar boven
naar alle elementen naar boven