HTML Elementen

HTML <basefont> element

XHTML <basefont /> element

  • De <basefont> tag specificeert de standaard (default) font-color, font-size en de font-family van alle tekst in een document.
  • De <basefont> tag wordt in de head van het document geplaatst.
  • Het <basefont> element is verouderd.
  • Het <basefont> element heeft alleen attributen en geen inhoud.

Voorbeeld

<head>
<basefont
size="5" />
</head>

<body>
<h1>
Koptekst h1 volgens basefont specificatie.</h1>
<h2>
Het basefont element is afgekeurd in HTML 4, en wordt niet meer ondersteund in HTML 4.01 Strict DTD en in XHTML 1.0 Strict DTD.</h2>
<p>
Dit is een paragraaf volgens de basefont specificatie.</p>
<p>
Gebruik CSS voor vormgeving van de inhoud.</p>
</body>

  • Voor het resultaat van het voorbeeld klik code

De weergave is enkel correct in Internet Explorer !

naar boven 

Verschil HTML - XHTML

In HTML heeft de <basefont> tag geen eindtag.

In XHTML moet de tag correct worden gesloten dus
<basefont ...[spatie] /> !

nota

Het <basefont> element is verouderd en heeft enkel ondersteuning in IE !
Vermijd het gebruik.

Minimaal het size attribuut is vereist !

tip

Gebruik CSS om de standaard (default) font-color, font-size en de font-family instellingen van de tekst in een document te bepalen.

Attribuut Waarde Beschrijving DTD
color #xxxxxx
rgb(x,x,x)
kleurnaam
Verouderd. Bepaald de standaard kleur van tekst in een document TF
face font_family Verouderd. Bepaald het standaard lettertype van de tekst in een document TF
size cijfer
van 1 - 7
Verouderd. Bepaald de standaardgrootte van tekst in een document TF

naar boven 

DTD geeft aan in welk <!DOCTYPE> van HTML 4.01 / XHTML 1.0DTD het attribuut is toegestaan.
S=Strict, T=Transitional, F=Frameset

Standaard attributen

  •  De <basefont> tag ondersteunt volgende standaard attibuten:
Attribuut Waarde Beschrijving DTD
class klassenaam Specificeert een klassenaam voor een element TF
dir ltr
rtl
Specificeert de tekst richting van de inhoud van een element TF
id id Specificeert een uniek id voor een element TF
lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element TF
style stijl definitie Specificeert de inline stijl van een element TF
title tekst Specificeert extra informatie over een element TF

naar boven 

Gebeurtenis attributen (event handlers)

  • Het <basefont> element ondersteunt GEEN gebeurtenis attributen.

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • De <basefont> tag wordt enkel ondersteunt door Internet Explorer en kan best worden vermeden.
naar boven naar boven naar basefont color attribuut
naar boven naar het basefont color attribuut