HTML Elementen

HTML <base> element

XHTML <base /> element

  • De <base> tag specificeert de standaardpad waar relatieve links in het document relatief aan zijn en/of de standaardinstelling voor het openen van links.
  • Er kan slechts één base-tag per document worden gebruikt, de <base> tag moet in de head van het document worden geplaatst.

Voorbeeld (in XHTML)

<head>
<base
href="https://www.html-totaal.be/afbeeldingen/" target="_blank" />
</head>

<body>
<img src="tip.gif" />
<a href="https://www.kandit.be/home-test15.htm" />
test 15</a>
</body>
Attribuut Waarde Beschrijving DTD
href url Specificeert een een basis url voor alle relatieve url's op een pagina STF
target _blank De url wordt altijd geopend in een nieuw venster TF
_parent Het huidige frameset wordt vervangen door het in de url genoemde bestand.
_self De url wordt altijd geladen in het frame waarin het aangeklikt is, ook als via het <base> element een andere vensternaam opgegeven is.
_top De url wordt niet geopend in het frame waarin het aangeklikt wordt, maar in het hele venster van de browser.
frameset Het huidige frameset wordt vervangen door het in de url genoemde bestand.

naar boven 

nota

De <base>-tag moet een href of een target attribuut bevatten, of beide.

tip

Plaats het <base> element als éérste element in de <head> van het document, zodat andere elementen in de head sectie gebruik kunnen maken van deze informatie.

Standaard attributen

  • Het <base> element ondersteunt GEEN standaard attributen.

naar boven 

Gebeurtenis attributen (event handlers)

  • Het <base> element ondersteunt GEEN gebeurtenis attributen.

Verschil HTML - XHTML

In HTML heeft de <base> tag geen eindtag.

In XHTML moet de tag correct worden gesloten dus
<base ...[spatie] /> !

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML <base /> element wordt ondersteunt door de bekende browsers.
naar boven naar boven naar href attribuut
naar boven naar het base href attribuut