HTML Elementen

HTML <base> href attribuut

  • Het href attribuut specificeert een basis url voor alle relatieve url's op een pagina.

Voorbeeld (in XHTML)

<head>
<base
href="https://www.html-totaal.be/afbeeldingen/" />
</head>

<body>
<img
src="note.png" />
</body>

Resultaat :

Enkel de relatieve url is gespecificeert, de basis(absolute) url is gespecificeert in de head van het document, en zo wordt de afbeelding
"https://www.html-totaal.be/afbeeldingen/note.png" opgeroepen.

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
url Een abolute url die werkt als basis url

Opbouw

<base href="absolute url"> In HTML
<base href="absolute url" /> In XHTML

naar boven 

nota

Opgelet met het gebruik van dit attribuut, het kan de werking van een pagina grondig in de war sturen!!!.

Verschil HTML - XHTML

In HTML heeft de <base> tag geen eindtag.

In XHTML moet de tag correct worden gesloten dus
<base ...[spatie] /> !

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML <base> href attribuut wordt ondersteunt door de bekende browsers.
naar boven naar boven naar target attribuut
naar boven naar het base target attribuut