HTML Elementen

HTML <applet> element

  • Het <applet> element definieert een omsloten (embedded) Java-applet.
  • Een applet is een klein programma dat op een client draait in de context van een groter programma.
    Meestal duidt het een Java-applet aan, een programma geschreven in de programmeertaal Java dat in een webbrowser draait.
    Andere voorbeelden zijn de programma's in het configuratiescherm (Control Panel) van Windows en Macromedia Flash-programma's in een webbrowser.
nota

Het <applet> element is verouderd.

tip

Verouderde attributen kunnen beter worden vervangen, omdat ze geen zekerheid bieden van ondersteuning door moderne browsers.
Nochtans is dit meestal het geval om rugwaartse compatibiliteit te verzekeren.

tip

Gebruik het <object> element om een applet in te sluiten!

Voorbeeld

<applet code="ScoreBoard.class" width="460" height="45">
<param name="Created by John Morris - www.javaplayground.com" value="void">
<param name=""file" value="scoreboard.txt">
</applet>

Experimenteer met de codes !

naar boven 

Attribuut Waarde Beschrijving DTD
code URL Specificeert de file naam van een Java applet TF
height pixels Specificeert de hoogte van een applet TF
object naam Geeft een verwijzing naar een geserialiseerde representatie van een applet TF
width pixels Definieerd de breedte van een applet TF

Optionele attributen

Attribuut Waarde Beschrijving DTD
align left
right
top
bottom
middle
Specificeert de uitlijning van een element t.o.v. de omliggende elementen TF
alt tekst Specificeert een alternatieve tekst voor een applet TF
archive URL Specificeert de locatie van een archief bestand TF
codebase URL De relatieve basis url voor applets gespecificeert in het code attribuut TF
hspace pixels Definieert de horizontale ruimte rond de applet TF
name naam Definieert de naam van een applet (voor gebruik in scripts) TF
vspace pixels Definieert de verticale ruimte rond een applet TF

naar boven 

Standaard attributen

  • Het <applet> element ondersteunt volgende standaard attibuten:
Attribuut Waarde Beschrijving DTD
class klassenaam Specificeert een klassenaam voor een element TF
id id Specificeert een uniek id voor een element TF
style stijl definitie Specificeert de inline stijl van een element TF
title tekst Specificeert extra informatie over een element TF

DTD geeft aan in welk <!DOCTYPE> van HTML 4.01 / XHTML 1.0DTD het attribuut is toegestaan.
S=Strict, T=Transitional, F=Frameset

Gebeurtenis attributen (event handlers)

  • Het <applet> element ondersteunt GEEN gebeurtenis attibuten.

naar boven 

Verschil HTML - XHTML

Zelfde gebruik in beide, zonder verschil.

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML <applet> element wordt ondersteunt door de bekende browsers.
naar boven terug naar alle elementen naar boven
naar alle elementen naar boven