HTML Elementen

HTML <p> align attribuut

  • Het align attribuut specificeert de horizontale uitlijning van een paragraaf.

Attribuut voorbeeld

<html>
<body>


<p align="center">Deze paragraaf wordt gecentreerd weergegeven.</p>
<p
style="text-align:center">Deze paragraaf wordt gecentreerd weergegeven.</p>
<p
align="justify">In HTML 4.0 heeft het ALIGN attribuut het label • • •</p>

</body>
</html>

resultaat:

Deze paragraaf wordt gecentreerd weergegeven.

Deze paragraaf wordt gecentreerd weergegeven met behulp van CSS.

In HTML 4.0 heeft het ALIGN attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de text-align eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
left de tekst wordt links uitgelijnd (standaard).
right de tekst wordt rechts uitgelijnd.
center de tekst wordt gecentreerd in het element.
justify de tekst wordt volledig uitgevuld in het element (de ruimte tussen de woorden wordt zo nodig aangepast).

naar boven 

Verschil HTML - XHTML

Het align attribuut van het p element is verouderd en wordt NIET ondersteunt in HTML 4.01 Strict / XHTML 1.0 Strict DTD.

Opbouw

<p align="waarde">• • • </p>
tip

Maak gebruik van CSS om de uitlijning van de paragrafen te bepalen !

  Syntaxis: <p style="text-align:center">

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML <p> align attribuut wordt ondersteunt door de bekende browsers.
naar boven terug naar alle elementen naar boven
naar alle elementen naar boven