HTML Elementen

HTML <object> usemap attribuut

  • Het usemap attribuut wordt gebruikt wanneer een door het data attribuut gespecificeerde afbeelding een "client-side image map" is, ofwel een aanklikbare afbeelding waarvan de werking gecontroleerd wordt door de browser (de client).

Attribuut voorbeeld

<html>
<body>

<object data="map-8.3.gif" usemap="#map-8.3"></object>
</body>
</html>

naar boven 

tip

Als de map-gegevens in hetzelfde document worden opgenomen, is het voldoende alleen de naam van de map op te geven.

Verschil HTML - XHTML

Geen verschil, zelfde gebruik in beide.

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
#mapnaam Een hekje ("#") met daarbij de mapnaam.

Opbouw

<object usemap="#mapnaam">• • • </object>

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <object> usemap attribuut wordt slechts door enkele browsers ondersteund.
naar boven naar boven naar vspace attribuut
naar boven naar het object vspace attribuut