HTML Elementen

HTML <object> name attribuut

  • Het name attribuut kan gebruikt worden om een naam aan het object te geven.
  • Die naam kan van belang zijn wanneer data, welke geleverd wordt door het object, samen met andere informatie van een formulier verzonden moet worden.

Attribuut voorbeeld

<html>
<body>

<object data="html-totaal3.png" name="html totaal-logo"></object>
</body>
</html>
nota

Het name attribuut heeft een functie als het object een HTML-document is.
Je kunt de naam in dat geval gebruiken als waarde voor het target attribuut van het <a> element en op die manier het HTML-document vervangen door een ander document.

Verschil HTML - XHTML

Geen verschil, zelfde gebruik in beide.

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
naam Specificeert de naam van een object.

naar boven 

Opbouw

<object name="objectnaam">• • • </object>

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <object> name attribuut wordt ondersteunt door de bekende browsers.
naar boven naar boven naar type attribuut
naar boven naar het object type attribuut