HTML Elementen

HTML <hr> align attribuut

  • Het align attribuut specificeert de horizontale uitlijning van een horizontale lijn.
  • Dit attribuut heeft enkel effect indien het width attribuut minder dan 100% bedraagd.

Voorbeeld

  • Voorbeelden klik druk hier

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
left De horizontale lijn wordt links uitgelijnd
center De horizontale lijn wordt gecentreerd (dit is de standaard waarde)
right De horizontale lijn wordt rechts uitgelijnd

Opbouw

In HTML → <hr align="waarde">

In XHTML → <hr align="waarde" />

naar boven 

Verschil HTML - XHTML

Het align attribuut van het hr element is verouderd en wordt NIET ondersteunt in HTML 4.01 Strict / XHTML 1.0 Strict DTD.

In HTML heeft de <hr align="waarde"> tag geen eindtag.

In XHTML moet de tag correct worden gesloten dus
<hr align="waarde"[spatie] /> !

tip

Maak gebruik van CSS om het uitzicht van uw document te bepalen.

  Syntax voor IE en Opera: <hr style="text-align:right" />

Syntax voor FF, Chrome en Safari: <hr style="margin-right:0" />

Als cross-browser syntax maak gebruik van beide:

<hr style="text-align:right; margin-right:0" />

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML <hr> noshade attribuut wordt ondersteunt door de bekende browsers.
  • Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.
naar boven naar boven naar hr noshade attribuut
naar boven naar het hr noshade attribuut