HTML Structuur

HTML Elementen

HTML documenten worden gedefiniëerd door HTML-elementen.

 • Een HTML-element begint met een opening/begintag.
 • Een HTML-element eindigt met een sluit/eindtag.
 • De element inhoud is alles tussen begin- en eindtag.
 • Sommige HTML-elementen hebben geen inhoud, in XHTML worden deze gesloten in de begintag.
begintagelement inhoudeindtag
<p>Dit is een paragraaf</p>
<a href="----.htm">Dit is een link</a>
<br>Element zonder inhoudgeen eindtag in HTML
<hr[spatie] />Element zonder inhoudsamen met begintag
in XHTML
 • De meeste HTML-elementen bevatten attributen.
 • De meeste HTML-elementen kunnen worden genest, dit wil zeggen dat ze meerdere HTML-elementen kunnen bevatten.
 • Een HTML-document is opgebouwd uit geneste HTML-elementen.

Voorbeeld van een HTML document

<html>

<body>
<p>
Dit is een paragraaf</p>
</body>

</html>
 • Bovenstaand voorbeeld bevat 3 HTML-elementen

naar boven 

Het <p> element:

<p>Dit is een paragraaf</p>
 • Het <p> element definieert een paragraaf in een HTML-document.
 • Het element heeft een begintag <p> en een eindtag </p>.
 • De element inhoud is Dit is een paragraaf

Het <body> element:

<body>
<p>Dit is een paragraaf</p>
</body>
 •  Het <body> element definieert de werkelijke inhoud van het document: de tags die de layout bepalen.
  Dit bevat de inhoud van het HTML-document en vormt dus de website die zichtbaar wordt in een browser.
 • Het element heeft een begintag <body> en een eindtag </body>.
 • De element inhoud is een ander HTML-element: het <p> element.

naar boven 

Het <html> element:

<html>

<body>
<p>Dit is een paragraaf</p>
</body>

</html>
 • Het <html> element definieert het hele HTML-document.
 • Het element heeft een begintag <html> en een eindtag </html>.
 • De element inhoud is een ander HTML-element: het <body> element.

Vergeet de eindtag niet !

 • Sommige HTML-elementen kunnen correct worden weergegeven zelfs zonder eindtag.
 • Vertrouw echter nooit op dit punt.
  Veel HTML-elementen zullen leiden tot onverwachte resultaten en/of fouten als u de eindtag vergeet.

Lege HTML-elementen

 • HTML-elementen zonder inhoud worden lege elementen genoemd.
 • <br> is zo'n leeg element zonder een afsluitende tag (de <br> tag definieert een regeleinde).
naar boven naar boven volgende attributen
naar boven naar attributen