HTML Structuur

HTML Elementen

Element Beschrijving Attributen
<!DOCTYPE> Definieert het document type. geen
<!--. . .--> Commentaartags. geen
<html> Definieert een html document. xmlns
<head> Definieert informatie van een html document. profile
<body> Definieert het begin en einde van de inhoud. alink, background, bgcolor, link, text, vlink,
<h1> tot <h6> Definieert kopteksten. align
<p> Definieert een paragraaf. align
<br>
In XHTML <br />
Definieert een regeleinde. geen
<hr>
In XHTML <hr />
Definieert een horizontale lijn. align, noshade, size, width

naar boven 

 • + eventuele standaard en gebeurtenis attributen.
Element Beschrijving Attributen
<b> Definieert een vette tekst. geen
<big> De tekst wordt groter weergegeven dan standaard. geen
<i> Definieert een cursieve tekst. geen
<s> Definieert een doorstreepte tekst. geen
<small> De tekst wordt kleiner weergegeven dan standaard. geen
<strike> Definieert een doorstreepte tekst. geen
<sub> Definieert een verlaagde tekst. geen
<sup> Definieert een verhoogde tekst. geen
<tt> Definieert een tekst met vaste lettergrootte. geen
<u> Definieert een onderlijnde tekst. geen

naar boven 

 • + eventuele standaard en gebeurtenis attributen.
Element Beschrijving Attributen
<cite> Definieert een verwijzing naar de bron van een citaat. geen
<code> Definieert een computercode. geen
<dfn> Definieert een html document. geen
<em> Definieert het begin en einde van de inhoud. geen
<kbd> Definieert kopteksten. geen
<samp> Definieert een paragraaf. geen
<strong> Definieert een paragraaf. geen
<var> Definieert een regeleinde. geen

naar boven 

 • + eventuele standaard en gebeurtenis attributen.
Element Beschrijving Attributen
<abbr> Definieert een afkorting. geen
<acronym> Definieert uitspreekbare afkortingen. geen
<address> Definieert contactinformatie. geen
<bdo> Definieert de tekstrichting. dir
<blockquote> Definieert een lange beschrijving (citaat). cite
<center> Centreert ingesloten inhoud. geen
<del> Definieert een verwijderde inhoud. cite, datetime
<font> Specificeert tekst. color, face, size
<ins> Definieert later ingevoegde tekst. cite, datetime
<pre> Omsluit pregeformateerde tekst. width
<q> Bevat een (kort) citaat. cite

naar boven 

 • + eventuele standaard en gebeurtenis attributen.
Element Beschrijving Attributen
<caption> Definieert een bijschrift. align
<col>
In XHTML <col />
Definieert de attribuutwaarden voor één of meer kolommen. align, char, charoff, span, valign, width
<colgroup> Definieert één of meer kolommen tot een kolomgroep. align, char, charoff, span, valign, width
<table> Definieert het begin en einde van een tabel. align, bgcolor, border, cellpadding, cellspacing, frame, rules, summary, width
<tbody> Definieert de feitelijke gegevens van een tabel. align, char, charoff, valign
<td> Definieert een cel uit een rij van een tabel. abbr, align, axis, bgcolor, char, charoff, colspan, headers, height, nowrap, rowspan, scope, valign, width
<tfoot> Definieert de rijen die de verschillende kolommen afsluiten. align, char, charoff, valign
<th> Definieert een titelcel van een tabel. abbr, align, axis, bgcolor, char, charoff, colspan, height, nowrap, rowspan, scope, valign, width
<thead> Definieert de rijen die de titelcellen van een tabel bevatten. align, char, charoff, valign
<tr> Definieert het begin en het einde van een rij. align, bgcolor, char, charoff, valign

naar boven 

 • + eventuele standaard en gebeurtenis attributen.
Element Beschrijving Attributen
<button> definieert een knop. disabled, name, type, value
<fieldset> Groepeert controle-elementen. geen
<form> Definieert het begin en het einde van een formulier. accept, accept-charset, action, enctype, method, name, target
<input>
In XHTML <input />
Definieert een veld in een formulier. accept, align, alt, checked, disabled, maxlenght, name, readonly, size, src, type, value
<label> Definieert een bijschrift van een tabel. for
<legend> Definieert een bijschrift van een fieldset element. align
<optgroup> Groepeert opties in een drop-down lijst. disabled, label
<option> Definieert een mogelijke keuze voor een formulierveld. disabled, label, selected, value
<select> Specificeert een controle-element in de vorm van een keuzelijst. disabled, label, name, size
<textarea> Definieert een tekstvak. cols, disabled, name, readonly, rows

naar boven 

 • + eventuele standaard en gebeurtenis attributen.
Element Beschrijving Attributen
<frame>
In XHTML <frame />
Definieert een frame binnen een frameset element. frameborder, longdesc, marginheight, marginwidth, name, noresize, scrolling, src
<frameset> Definieert een raster waarin frames worden gerangschikt. cols, rows
<iframe> Definieert een inline frame. align, frameborder, height, longdesc, marginheight, marginwidth, name, scrolling, src, width
<noframes> Definieert alternatieve inhoud. geen

naar boven 

 • + eventuele standaard en gebeurtenis attributen.
Element Beschrijving Attributen
<area>
In XHTML <area />
Specificeert een aanklikbaar gebied in de afbeelding. alt, coords, href, nohref, shape, target
<img>
In XHTML <img />
Plaatst een afbeelding in een document. align, alt, border, height, hspace, ismap, longdesc, src, usemap, vspace, width
<map> Definieert een set aanklikbare gebieden van een afbeelding. name

naar boven 

 • + eventuele standaard en gebeurtenis attributen.
Element Beschrijving Attributen
<a> Definieert een hyperlink. charset, coords, href, hreflang, name, rel, rev, shape, target
<link>
In XHTML <link />
Specificeert een koppeling aan een ander document of bestand. charset, href, hreflang, media, rel, rev, target, type

naar boven 

 • + eventuele standaard en gebeurtenis attributen.
Element Beschrijving Attributen
<dd> Definieert de inhoud van het laatste <dt> element. geen
<dir> Definieert een lijst van bestanden (directory-list) compact
<dl> Definieert een definitielijst. xmlns
<dt> Definieert een item in een definitielijst. geen
<li> Definieert een item uit een lijst. type, value
<menu> Definieert een menulijst met korte items van niet meer dan één regel. compact
<ol> Specificeert een geordende lijst. compact, start, type
<ul> Specificeert een ongeordende lijst. compact, type

naar boven 

 • + eventuele standaard en gebeurtenis attributen.
Element Beschrijving Attributen
<div> Het algemene element op blokniveau. align
<span> Het algemene inline element. geen
<style> Definieert een stijlblok. media, type

naar boven 

 • + eventuele standaard en gebeurtenis attributen.
Element Beschrijving Attributen
<applet> Definieert een omsloten (embedded) Java-applet. align, alt, archive, code, codebase, height, hspace, name, object, vspace, width
<noscript> definieert alternatieve inhoud. geen
<object> Definieert een ingesloten object. align, border, data, height, hspace, name, type, usemap, vspace, width
<param>
In XHTML <param />
Definieert het begin en einde van de inhoud. name, value
<script> Definieert kopteksten. charset, defer, src, type

naar boven 

 • + eventuele standaard en gebeurtenis attributen.
Element Beschrijving Attributen
<base>
In XHTML <base />
Definieert de standaard bestemming voor alle relatieve url's in een document. href, target
<basefont>
In XHTML <basefont />
Specificeert standaard instellingen voor alle tekst in een document. color, face, size
<meta> Definieert de metadata van een document. content, http-equiv, name, scheme
<title> Definieert de titel van het document. geen
 • + eventuele standaard en gebeurtenis attributen.
naar boven naar boven volgende attributen
naar boven naar attributen