HTML Formulieren

HTML <select> size attribuut

  • Het size attribuut geeft aan hoeveel keuzemogelijkheden van een meervoudige keuzelijst zichtbaar moeten zijn.
  • Omdat een schuifbalk aanwezig is, kan het aantal te selecteren keuzemogelijkheden groter zijn dan het aantal zichtbare.

Attribuut voorbeeld

<html>
<body>
<form>

<select size="3">
<option>Voorgerecht</option>
<option>Hoofdgerecht</option>
<option>Bijgerecht</option>
<option>Nagerecht</option>
</select>
</form>
</body>
</html>

naar boven 

tip

Wanneer de waarde hoger is dan 1, maar het aantal opties hoger dan de waarde zal de browser een scrollbar toevoegen.

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
tekst Specificeerd het aantal zichtbare opties.
De standaardwaarde is 4.

Opbouw

<select size="aantal"> • • • </select>

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <select> size attribuut wordt gedeeltelijk ondersteunt in de bekende browsers.
  • In Google Chrome en Safari worden standaard vier mogelijkheden weergegeven ongeacht of het aantal in het size attribuut lager is.
naar boven terug naar formulieren naar boven
terug naar formulieren naar boven