HTML Formulieren

HTML <textarea> element

  • Het <textarea> element definieert een veld in een formulier waar de gebruiker meerdere regels tekst kan invoeren.
  • Aan het <textarea> element worden minimaal de attributen cols en rows toegevoegd.
  • Het name attribuut is meestal vereist voor de verwerking van het formulier.
  • Tussen de begin- en eindtag kan een standaardtekst worden ingevoegd.

Voorbeeld

<html>
<body>

<textarea cols="20" rows="3">Deze tekst kan worden overschreven.</textarea>
</body>
</html>

resultaat:

nota

De tekst van het tekstvak wordt meestal weergegeven in een lettertype met een vaste letterbreedte (meestal Courier).

tip

Om dit ongedaan te maken, kan de CSS-eigenschap font-family worden gebruikt.

Attribuut Waarde Beschrijving DTD
cols getal Specificeert de zichtbare breedte van een tekstveld STF
rows getal Specificeert het aantal zichtbare rijen in een tekstveld. STF

Optionele attributen

Attribuut Waarde Beschrijving DTD
disabled disabled Specificeert dat een tekstveld moet worden uitgeschakeld
(de bezoeker kan niets invoeren in het betreffende veld).
STF
name tekst Specificeert de naam van een tekstveld. STF
readonly readonly Bepaald dat de tekst in een tekstveld niet kan worden gewijzigd. STF

naar boven 

Verschil HTML - XHTML

Zelfde gebruik in beide, zonder verschil.

DTD geeft aan in welk <!DOCTYPE> van HTML 4.01 / XHTML 1.0DTD het attribuut is toegestaan.
S=Strict, T=Transitional, F=Frameset

Standaard attributen

Attribuut Waarde Beschrijving DTD
acceskey karakter Specificeert een sneltoets voor een element STF
class klassenaam Specificeert een klassenaam voor een element STF
dir ltr
rtl
Specificeert de tekst richting van de inhoud van een element STF
id id Specificeert een uniek id voor een element STF
lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element STF
style stijl definitie Specificeert de inline stijl van een element STF
tabindex cijfer Specificeert de tabvolgorde van een element STF
title tekst Specificeert extra informatie over een element STF
xml:lang taalcode Specificeert de taalcode van de inhoud van een element, in een XHTML document STF

naar boven 

Gebeurtenis attributen

Attribuut Waarde Beschrijving DTD
onblur script Script moet worden uitgevoerd wanneer een element in het formulier, frame of venster zicht niet langer op de voorgrond bevindt STF
onchange script Script moet worden uitgevoerd wanneer de waarde van een veld wordt gewijzigt STF
onclick script Script moet worden uitgevoerd op een muisklik STF
ondblclick script Script moet worden uitgevoerd op een dubbelklik STF
onmousedown script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muis wordt ingedrukt STF
onmouseover script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt over een element STF
onmouseup script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer muisknop wordt losgelaten STF
onmouseout script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt uit van een element STF
onmousemove script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer de muisaanwijzer beweegt STF
onkeydown script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer u een toets indrukt STF
onkeypress script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets wordt ingedrukt en losgelaten STF
onkeyup script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets wordt losgelaten STF
onfocus script Script dat moet worden uitgevoerd wanneer een toets of object wordt aangeklikt STF
onselect script Script dat moet worden uitgevoerd nadat tekst is geselecteerd STF

naar boven 

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het HTML <textarea> element wordt ondersteunt in de bekende browsers.
naar boven naar boven naar input
naar boven naar het input element