HTML Formulieren

HTML <input> type attribuut

  • Het type attribuut specificeert welk soort invoerveld er wordt getoond in de browser.
  • Dit is geen vereist attribuut, maar het wordt toch aangeraden dit steeds te voorzien.

Attribuut voorbeeld in XHTML

Voorbeelden van het <input> type attribuut klik code

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
button Definieert een knop die er voor zorgt dat, als erop wordt geklikt, een script wordt uitgevoerd.
checkbox Defineert een aankruisvakje, dit vakje kan geselecteerd worden als de gebruiker akkoord is met de omschrijving.
Elke selectie kan ongedaan woeden gemaakt door nogmaals te klikken.
Indien er meerdere keuzevakjes zijn kunnen er meerdere mogelijkheden worden aangevinkt(geselecteerd).
file Definieert een invoerveld waarmee een bestand kan worden opgegeven, dat met andere informatie wordt verzonden naar de server.
Er wordt ook een tweede knop "bladeren" (browse) aangemaakt.
hidden Definieert een verborgen (niet zichtbaar) veld.
Eventuele inhoud bepaald met het "value" attribuut wordt mee verzonden naar de server.
image Definieert een afbeelding als knop voor verzenden.
Behalve de overige informatie van het formulier worden ook de coördinaten van de plaats waar geklikt wordt meeverzonden.
password Defineert een veld waarin gevoelige informatie kan worden ingevoerd.
De ingevoerde karakters worden weergegeven als een bolletje(•) of een asterisk(*).
radio Definieert een keuzerondje welke deel uitmaakt van set van twee of meer keuzerondjes.
Hiervan kan er slechts één worden geselecteerd.
reset Definieert een knop die alle beginwaarden terugzet (en alle reeds ingevoerde informatie wist).
Met het "value" attribuut kan een tekst voor de knop worden bepaald (standaard "Reset").
submit Definieert een knop waarmee de ingevoerde informatie naar een server kan worden verzonden.
Met het "value" attribuut kan een tekst voor de knop worden bepaald (standaard "Query verzenden").
text
(standaard)
Definieert een veld waarin de gebruiker een woord of een regel tekst kan invoeren.
Met het "value" attribuut kan een standaardtekst worden opgegeven die in het veld staat als het formulier wordt geopend.
Dit type is standaard met een "maxlength" van 20 karakters.

naar boven 

tip

Het value attribuut is vereist bij <input type="image">!

nota

Het src attribuut kan enkel worden gebruikt bij <input type="image">!

Opbouw

<input type="waarde"> in HTML
<input type="waarde" /> in XHTML

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <input> type attribuut wordt ondersteunt in de bekende browsers.
  • De standaardwaarde is "text".
naar boven naar boven naar value attribuut
naar boven naar het value attribuut