HTML Formulieren

HTML <input> src attribuut

  • Het src attribuut specificeert de url van een afbeelding die als verzendknop (submit button) wordt gebruikt.

Attribuut voorbeeld

<html>
<body>
<form action="antwoord_accept.php">

Voornaam:<input type="text" name="vnaam">
Familienaam:<input type="text" name="fnaam">
<input type="image" src="pijl.gif" alt="verzend" width="60" height="60">
</form>
</body>
</html>

Voornaam:  
Familieaam:  
          

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
url Specificeert het adres (de plaats) waar de afbeelding zich bevindt.
Mogelijke waarden :
  • Een absolute url - verwijst naar een andere website
    zoals src="http://www.voorbeeld.nl/verzend.gif"
  • Een relatieve url - verwijst naar een bestand in een website
    zoals src="pijl.png"

naar boven 

tip

Het src attribuut is vereist bij <input type="image">!

nota

Het src attribuut kan enkel worden gebruikt bij <input type="image">!

Opbouw

<input src="url"> in HTML
<input src="url" /> in XHTML

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <input> src attribuut wordt ondersteunt in de bekende browsers.
naar boven naar boven naar type attribuut
naar boven naar het type attribuut