HTML Formulieren

HTML <input> size attribuut

  • Het size attribuut specificeert de zichtbare breedte van een <input> element.
  • Het size attribuut geldt enkel voor type="text" en type="password".
  • Het size attribuut heeft geen invloed op het aantal karakters dat kan worden ingevuld.

Attribuut voorbeeld in XHTML

<html>
<body>
<form action="antwoord_accept.php">

Gebruikersnaam:<input type="text" name="gebruiker" value="Gast" size="30">
Paswoord:<input type="password" name="pwd" size="10">
<input type="submit" value="aanmelden">
</form>
</body>
</html>

Gebruikersnaam:  
Paswoord:  
        

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
cijfer/getal Specificeert de zichtbare breedte van een invoerveld in karakters,
standaard is 20 karakters.

naar boven 

tip

Gebruik het maxlength attribuut om het maximum aantal karakters te bepalen dat kan worden ingevoerd !

Opbouw

<input size="cijfer/getal"> in HTML
<input size="cijfer/getal" /> in XHTML

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <input> size attribuut wordt ondersteunt in de bekende browsers.
  • De standaardwaarde is in de meeste browsers 20.
naar boven naar boven naar src attribuut
naar boven naar het src attribuut