HTML Formulieren

HTML <input> disabled attribuut

  • Het disabled attribuut specificeert dat een input element wordt uitgeschakeld.
  • Een uitgeschakeld <input> element is onbruikbaar en niet aanklikbaar.
  • Het disabled attribuut kan worden gebruikt om velden uit te schakelen tot er aan bepaalde voorwaarden is voldaan (bv. een selectie aanvinken), daarna wordt met een JavaScript de "disabled" functie opgeheven en het <input> element bruikbaar gemaakt.

Attribuut voorbeeld in XHTML

<html>
<body>
<form action="antwoord_accept.php">

Voornaam:<input type="text" name="vnaam">
Familienaam:<input type="text" name="fnaam">
Uw afbeelding:<input type="file" name="afb" id="afb" disabled="disabled">
<input type="submit" value="verzend">
</form>
</body>
</html>

Voornaam:  
Familieaam:  
Uw afbeelding:  
        
tip

Het "disabled" attribuut werkt niet bij <input type="hidden">

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
disabled Schakelt een <input> element uit.

naar boven 

Opbouw

<input disabled="disabled"> in HTML
<input disabled="disabled" /> in XHTML

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <input> disabled attribuut wordt ondersteunt in de bekende browsers.
naar boven naar boven naar maxlenght attribuut
naar boven naar het maxlenght attribuut