HTML Formulieren

HTML <input> alt attribuut

  • Het alt attribuut zorgt voor alternatieve informatie betreffende een afbeelding indien deze niet kan worden weergegeven in de browser van de gebruiker,
    bv. een slechte of trage verbinding, een fout in het src attribuut of wanneer er gebruik wordt gemaakt van een schermlezer.
  • Het alt attribuut wordt enkel gebruikt bij <input type="image">.

Attribuut voorbeeld in XHTML

<html>
<body>
<form action="antwoord_accept.php">

Voornaam:<input type="text" name="vnaam" />
Familienaam:<input type="text" name="fnaam" />
<input type="image" src="verzend.gif" title="verzend" alt="verzend" />
</form>
</body>
</html>

Voornaam:  
Familienaam:  
        
tip

Het alt attribuut werkt niet in Google Chrome, daarom is het verstandig ook steeds het title attribuut te plaatsen als alternatieve tooltip tekst.

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
tekst Alternatieve tekst voor de input afbeelding.

naar boven 

Opbouw

<input alt="tekst"> in HTML
<input alt="tekst" /> in XHTML

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <input> align attribuut wordt gedeeltelijk ondersteunt in de bekende browsers.
  • Het alt attribuut wordt NIET weergegeven in Google Chrome.
naar boven naar boven naar checked attribuut
naar boven naar het checked attribuut