HTML Formulieren

HTML <input> align attribuut

  • Het align attribuut is verouderd, er wordt aangeraden deze te vermijden.
  • Het align attribuut specificeert de horizontale en verticale uitlijning van een afbeelding t.o.v. de omliggende elementen.

Attribuut voorbeeld

<html>
<body>
<form action="">

Voornaam:<input type="text" name="vnaam">
Familienaam:<input type="text" name="fnaam">
<input type="image" src="verzend.gif" align="right" alt="verzend">
</form>
</body>
</html>

Voornaam:  
Familienaam:  
Druk op de afbeelding rechts om gegevens te verzenden . . .

Verschil HTML - XHTML

Het align attribuut van het input element is verouderd en wordt NIET ondersteund in HTML 4.01 Strict / XHTML 1.0 Strict DTD.

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
left De afbeeldingknop wordt links uitgelijnd
(dit is de standaardwaarde).
right De afbeeldingknop wordt rechts uitgelijnd.
middle De afbeeldingknop wordt in het midden geplaatst.
top De afbeeldingknop wordt bovenaan geplaatst.
bottom De afbeeldingknop wordt onderaan geplaatst.

naar boven 

Opbouw

<input accept="waarde"> in HTML
<input accept="waarde" /> in XHTML
tip

Maak gebruik van CSS om de uitlijning van afbeeldingen te bepalen !

  Syntaxis: <input type="image" style="float:right/left/none/inherit" />

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <input> align attribuut wordt gedeeltelijk ondersteunt in de bekende browsers.
  • Enkel de waarden "left" en "right" worden ondersteunt door alle browsers.
naar boven naar boven naar alt attribuut
naar boven naar het alt attribuut