HTML Formulieren

HTML <input> accept attribuut

  • Het accept attribuut specificeert welke bestandstypes worden aanvaard door de server (bij verzenden).
  • De browser kan deze informatie gebruiken, om niet overeenkomstige bestandstypes uit te filteren.

Attribuut voorbeeld

<html>
<body>
<form action="antwoord_accept.php">

Voornaam:<input type="text" name="vnaam">
Familienaam:<input type="text" name="fnaam">
Uw afbeelding:<input type="file" name="afb" id="afb" accept="image/*">
<input type="submit" value="verzend">
</form>
</body>
</html>

Voornaam:  
Familieaam:  
Uw afbeelding:  
          

naar boven 

tip

Het accept attribuut kan enkel worden gebruikt bij <input type="file">

nota

Gebruik dit attribuut niet als een validatie tool !
Opgeladen bestanden(uploads) worden gevalideerd op de server !

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
MIME-type Alle geldige MIME-type's, zonder parameters
audio/* Alle geluidsbestanden kunnen worden opgeladen.
image/* Alle afbeeldingsbestanden kunnen worden opgeladen.
video/* Alle videobestanden kunnen worden opgeladen.

naar boven 

Opbouw

<input accept="waarde"> in HTML
<input accept="waarde" /> in XHTML
nota

Om meerdere MIME-types op te geven worden deze gescheiden door een komma.

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <input> accept attribuut wordt gedeeltelijk ondersteunt in de bekende browsers.
naar boven naar boven naar align attribuut
naar boven naar het align attribuut