HTML Formulieren

HTML <form> name attribuut

  • Het name attribuut specificeert de naam van een formulier.
  • Deze naam geldt als referentie verwijzing vanuit scripts.

Attribuut voorbeeld

<html>
<body>

<form action="mailto:uwemail@mail.com" method="post" name="mijnE-mail">
Voornaam:<input type="text" name="naam">
Naam:<input type="text" name="naam">
<input type="submit" value="verzend">

</form>
</body>
</html>

Verschil HTML - XHTML

In XHTML is het name attribuut van het form element verouderd en wordt verwijderd.
Maak gebruik van het id attribuut.

nota

Omdat veel browsers het id attribuut niet ondersteunen als identificatiekenmerk vanuit scripts, kunnen het id en name attribuut samen worden gebruikt in HTML 4.01.

Het id en het name attribuut mogen alleen gelijktijdig voor hetzelfde form element worden gebruikt als ze dezelfde waarde hebben.

Attribuut waarde

Waarde Beschrijving
tekst Specificeert de naam van een formulier.

naar boven 

Opbouw

<form name="tekst"></form>

Browser ondersteuning

Internet Explorer Firefox Chrome Opera Safari

  • Het <form> name attribuut wordt ondersteunt in de bekende browsers.
naar boven naar boven naar target attribuut
naar boven naar het target attribuut